Žalmy 67

1 Přednějšímu z kantorů na neginot, žalm k zpívání.
2 Bože, smiluj se nad námi, a požehnej nám, zasvěť oblíčej svůj nad námi, Sélah,
3 Tak aby poznali na zemi cestu tvou, mezi všemi národy spasení tvé.
4 I budou tě oslavovati národové, ó Bože, oslavovati tě budou všickni lidé.
5 Veseliti se a prozpěvovati budou národové; nebo ty souditi budeš lidi v pravosti, a národy spravovati budeš na zemi. Sélah.
6 I budou tě oslavovati národové, ó Bože, oslavovati tě budou všickni lidé.
7 Země také vydá úrodu svou. Požehnání svého uděliž nám Bůh, Bůh náš; [ (Psalms 67:8) Požehnej nás Bůh, a bojtež se jeho všecky končiny země. ]