Žalmy 92

1 Žalm a píseň, ke dni sobotnímu.
2 Dobré jest oslavovati Hospodina, a žalmy zpívati jménu tvému, ó Nejvyšší,
3 Zvěstovati každé jitro milosrdenství tvé, a pravdu tvou každé noci,
4 Při nástroji o desíti strunách, při loutně, a při harfě s písničkou.
5 Nebo jsi mne rozveselil, Hospodine, skutky svými, o skutcích rukou tvých zpívati budu.
6 Jak velicí jsou skutkové tvoji, Hospodine! Velmi hluboká jsou myšlení tvá.
7 Člověk hovadný nezná toho, aniž blázen rozumí tomu,
8 Že vyrostají bezbožní jako bylina, a kvetou všickni činitelé nepravosti, aby vyhlazeni byli na věky.
9 Ty pak, ó Nejvyšší, že na věky jsi Hospodin.
10 Nebo aj, nepřátelé tvoji, Hospodine, nebo aj, nepřátelé tvoji zahynou; rozptýleni budou všickni činitelé nepravosti.
11 Můj pak roh vyzdvihneš jako jednorožcův, pokropen budu olejem novým.
12 I podívá se oko mé na ty, jenž mne špehují, a o těch nešlechetnících, jenž proti mně povstávají, ušima svýma uslyším.
13 Spravedlivý jako palma kvésti bude, a jako cedr na Libánu rozloží se.
14 Štípení v domě Hospodinově v síňcích Boha našeho kvésti budou.
15 Ještě i v šedinách ovoce ponesou, spanilí a zelení budou, [ (Psalms 92:16) Aby to zvěstováno bylo, že přímý jest Hospodin, skála má, a že nepravosti žádné při něm není. ]