Zsoltárok 103

1 A Dávidé. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét.
2 Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéteményéről.
3 A ki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet.
4 A ki megváltja életedet a koporsótól; kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged.
5 A ki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé.
6 Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal.
7 Megismertette az ő útait Mózessel; Izráel fiaival az ő cselekedeteit.
8 Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű.
9 Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké.
10 Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint.
11 Mert a milyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt.
12 A milyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket.
13 A milyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt.
14 Mert ő tudja a mi formáltatásunkat; megemlékezik róla, hogy por vagyunk.
15 Az embernek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezőnek virága.
16 Hogyha általmegy rajta a szél, nincsen többé, és az ő helye sem ismeri azt többé.
17 De az Úr kegyelme öröktől fogva való és örökkévaló az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain;
18 Azokon, a kik megtartják az ő szövetségét és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék.
19 Az Úr a mennyekbe helyheztette az ő székét és az ő uralkodása mindenre kihat.
20 Áldjátok az Urat ő angyalai, ti hatalmas erejűek, a kik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára.
21 Áldjátok az Urat minden ő serege: ő szolgái, akaratának teljesítői!
22 Áldjátok az Urat minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén! Áldjad én lelkem az Urat!