Zsoltárok 111

1 Dícsérjétek az Urat. Dicsérem az Urat teljes szívből: az igazak környezetében és a gyülekezetben.
2 Nagyok az Úrnak cselekedetei; kivánatosak mindazoknak, a kik gyönyörködnek azokban.
3 Dicsőség és méltóság az ő cselekedete, és igazsága megmarad mindvégig.
4 Emlékezetet szerzett az ő csudálatos dolgainak; kegyelmes és irgalmas az Úr.
5 Eledelt ad az őt félőknek; megemlékezik az ő szövetségéről örökké.
6 Cselekedeteinek erejét tudtul adta az ő népének, nékik adván a pogányok örökségét.
7 Kezeinek cselekedetei hűség és igazság; minden ő végzése tökéletes.
8 Megingathatlanok örökké és mindvégig; hívségből és egyenességből származottak.
9 Váltságot küldött az ő népének, elrendelte szövetségét örökre; szent és rettenetes az ő neve.
10 A bölcseség kezdete az Úrnak félelme; jó belátása van mindenkinek, a ki ezt gyakorolja; annak dicsérete megmarad mindvégig.