Zsoltárok 114

1 Mikor Izráel népe kijöve Égyiptomból, Jákóbnak házanépe az idegen nép közül:
2 Júda lőn az ő szentséges népe és Izráel az ő királysága.
3 A tenger látá őt és elfutamodék; a Jordán hátrafordula.
4 A hegyek szöknek vala, mint a kosok, s a halmok, mint a juhoknak bárányai.
5 Mi a bajod, te tenger, hogy megfutamodál, és te Jordán, hogy hátrafordulál?
6 Hegyek, hogy szöktök vala, mint a kosok? Ti halmok, mint a juhoknak bárányai?
7 Indulj meg te föld az Úr orczája előtt, a Jákób Istene előtt,
8 A ki átváltoztatja a kősziklát álló tóvá, és a szirtet vizek forrásává.