Zsoltárok 128

1 Grádicsok éneke. Mind boldog az, a ki féli az Urat; a ki az ő útaiban jár!
2 Bizony, kezed munkáját eszed! Boldog vagy és jól van dolgod.
3 Feleséged, mint a termő szőlő házad belsejében; fiaid, mint az olajfacsemeték asztalod körül.
4 Ímé, így áldatik meg a férfiú, a ki féli az Urat!
5 Megáld téged az Úr a Sionról, hogy boldognak lássad Jeruzsálemet életednek minden idejében;
6 És meglássad fiaidnak fiait; békesség legyen Izráelen!