Zsoltárok 136

1 Magasztaljátok az Urat, mert jó; mert örökkévaló az ő kegyelme.
2 Magasztaljátok az istenek Istenét; mert örökkévaló az ő kegyelme.
3 Magasztaljátok az uraknak Urát; mert örökkévaló az ő kegyelme.
4 A ki nagy csodákat művel egyedül; mert örökkévaló az ő kegyelme.
5 A ki teremtette az egeket bölcseséggel; mert örökkévaló az ő kegyelme.
6 A ki kiterjesztette a földet a vizek fölé; mert örökkévaló az ő kegyelme.
7 A ki teremtette a nagy világító testeket; mert örökkévaló az ő kegyelme.
8 A napot, hogy uralkodjék nappal; mert örökkévaló az ő kegyelme.
9 A holdat és csillagokat, hogy uralkodjanak éjszaka; mert örökkévaló az ő kegyelme.
10 A ki megverte az égyiptomiakat elsőszülötteikben; mert örökkévaló az ő kegyelme.
11 A ki kihozta Izráelt azok közül; mert örökkévaló az ő kegyelme.
12 Hatalmas kézzel és kifeszített karral; mert örökkévaló az ő kegyelme.
13 A ki kétfelé választotta a veres tengert; mert örökkévaló az ő kegyelme.
14 És átvitte Izráelt annak közepén; mert örökkévaló az ő kegyelme.
15 Faraót pedig és seregét a veres tengerbe meríté; mert örökkévaló az ő kegyelme.
16 A ki vezérlette népét a pusztában; mert örökkévaló az ő kegyelme.
17 A ki nagy királyokat vert le; mert örökkévaló az ő kegyelme.
18 És megvert hatalmas királyokat; mert örökkévaló az ő kegyelme.
19 Szíhont, az Emoreusok királyát; mert örökkévaló az ő kegyelme.
20 Meg Ógot, a Básán királyát; mert örökkévaló az ő kegyelme.
21 És örökségül adta az ő földjüket; mert örökkévaló az ő kegyelme.
22 Örökségül szolgájának, az Izráelnek; mert örökkévaló az ő kegyelme.
23 A ki megemlékezett rólunk alacsonyságunkban; mert örökkévaló az ő kegyelme.
24 És megszabadított minket elleneinktől; mert örökkévaló az ő kegyelme.
25 A ki eledelt ad minden testnek; mert örökkévaló az ő kegyelme.
26 Magasztaljátok az egek Istenét; mert örökkévaló az ő kegyelme!