Zsoltárok 145

1 Dávid dicsérő éneke. Magasztallak téged, Istenem, királyom, és áldom nevedet örökkön örökké!
2 Minden napon áldalak téged, és dicsérem neved örökkön örökké!
3 Nagy az Úr és igen dicséretes, és az ő nagysága megfoghatatlan.
4 Nemzedék nemzedéknek dícséri műveidet, s jelentgeti a te hatalmasságodat.
5 A te méltóságod dicső fényéről, és csodálatos dolgaidról elmélkedem.
6 Rettenetes voltod hatalmát beszélik, és én a te nagyságos dolgaidat hirdetem.
7 A te nagy jóságod emlékeiről áradoznak, és a te igazságodnak örvendeznek.
8 Irgalmas és könyörületes az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű.
9 Jó az Úr mindenki iránt, és könyörületes minden teremtményéhez.
10 Dicsér téged, Uram minden teremtményed és áldanak téged a te kegyeltjeid.
11 Országodnak dicsőségéről szólnak, és a te hatalmadat beszélik.
12 Hogy tudtul adják az ember fiainak az ő hatalmát, és az ő országának fényes dicsőségét.
13 A te országod örökre fennálló ország, és a te uralkodásod nemzedékről nemzedékre.
14 Az Úr megtámogat minden elesendőt, és felegyenesít minden meggörnyedtet.
15 Mindenki szemei te reád vigyáznak, és te idejében megadod eledelöket.
16 Megnyitod a te kezedet, és megelégítesz minden élőt ingyen.
17 Igaz az Úr minden ő útában, és minden dolgában kegyelmes.
18 Közel van az Úr minden őt hívóhoz; mindenkihez, a ki hűséggel hívja őt.
19 Beteljesíti az őt félőknek kivánságát; kiáltásukat meghallgatja és megsegíti őket.
20 Megőrzi az Úr mindazokat, a kik őt szeretik; de a gonoszokat mind megsemmisíti.
21 Az Úr dicséretét beszélje ajkam, és az ő szent nevét áldja minden test örökkön örökké!