Zsoltárok 148

1 Dicsérjétek az Urat! Dicsérjétek az Urat az égből; dicsérjétek őt a magas helyeken!
2 Dicsérjétek őt angyalai mind; dicsérjétek őt minden ő serege!
3 Dicsérjétek őt: nap és hold; dicsérjétek őt mind: fényes csillagai!
4 Dicsérjétek őt egeknek egei, és ti vizek, a melyek az ég felett vagytok!
5 Dicsérjék ők az Úrnak nevét, mert parancsolt és előállottak ők.
6 Örök időre állította fel őket; törvényt szabott és nem tér el attól.
7 Dicsérjétek az Urat a földről: viziszörnyek és mély vizek ti mind!
8 Tűz és jégeső, hó és köd, szélvihar, a melyek az ő rendelését cselekszik;
9 Ti hegyek és halmok mindnyájan, minden gyümölcsfa s mind ti czédrusok;
10 Vadak és minden barmok, férgek és szárnyas állatok;
11 Földi királyok és minden nemzet, fejedelmek és mind ti földi bírák!
12 Ifjak és szűzek, vének gyermekekkel:
13 Dicsérjék az Úrnak nevét, mert az ő neve dicső egyedül; az ő dicsősége égre-földre kihat!
14 És felemelte az ő népének szarvát. Dicsőítse minden ő kegyeltje: Izráel fiai, a hozzá közel való nép. Dicsérjétek az Urat!