Zsoltárok 149

1 Dicsérjétek az Urat! Énekeljetek az Úrnak új éneket; dicsérje őt a kegyesek gyülekezete!
2 Örvendezzen Izráel az ő teremtőjében: Sionnak fiai örüljenek az ő királyukban!
3 Dicsérjék az ő nevét tánczczal; dobbal és hárfával zengjenek néki.
4 Mert kedveli az Úr az ő népét, a szenvedőket szabadulással dicsőíti meg.
5 Vígadozzanak a kegyesek tisztességben; ujjongjanak nyugvó helyökön.
6 Isten-dicsőítés legyen torkukban, kétélű fegyver kezeikben;
7 Hogy bosszút álljanak a pogányokon, és megfenyítsék a nemzeteket!
8 Hogy lánczra fűzzék királyaikat, főembereiket pedig vas-bilincsekbe.
9 Hogy végrehajtsák rajtok a megírott ítéletet. Dicsőség ez az ő minden kegyeltjére! Dicsérjétek az Urat!