Zsoltárok 150

1 Dicsérjétek az Urat! Dicsérjétek Istent az ő szent helyén; dicsérjétek őt az ő hatalmának boltozatán!
2 Dicsérjétek őt hősi tetteiért, dicsérjétek őt nagyságának gazdagsága szerint!
3 Dicsérjétek őt kürt-zengéssel; dicsérjétek őt hárfán és cziterán;
4 Dicsérjétek őt dobbal és tánczczal, dicsérjétek őt hegedűkkel és fuvolával;
5 Dicsérjétek őt hangos czimbalommal, dicsérjétek őt harsogó czimbalommal.
6 Minden lélek dicsérje az Urat! Dicsérjétek az Urat!