Zsoltárok 21

1 Az éneklőmesternek; Dávid zsoltára.
2 Uram, a te erősségedben örül a király, és a te segítségedben felette örvendez.
3 Szívének kivánságát megadtad néki; és ajkainak kérését nem tagadtad meg. Szela.
4 Sőt eléje vitted javaidnak áldásait; szín-arany koronát tettél fejére.
5 Életet kért tőled: adtál néki hosszú időt, örökkévalót és végtelent.
6 Nagy az ő dicsősége a te segítséged által; fényt és méltóságot adtál reája.
7 Sőt áldássá tetted őt örökké, megvidámítottad őt színed örömével.
8 Bizony a király bízik az Úrban, és nem inog meg, mert vele a Magasságosnak kegyelme.
9 Megtalálja kezed minden ellenségedet; jobbod megtalálja gyűlölőidet.
10 Tüzes kemenczévé teszed őket megjelenésed idején; az Úr az ő haragjában elnyeli őket és tűz emészti meg őket.
11 Gyümölcsüket kiveszted e földről, és magvokat az emberek fiai közül.
12 Mert gonoszságot terveztek ellened, csalárdságot gondoltak, de nem vihetik ki;
13 Mert meghátráltatod őket, íved húrjait arczuknak feszíted.
14 Emelkedjél fel Uram, a te erőddel, hadd énekeljünk, hadd zengedezzük hatalmadat!