Zsoltárok 24

1 Dávid zsoltára. Az Úré a föld s annak teljessége; a föld kereksége s annak lakosai.
2 Mert ő alapította azt a tengereken, és a folyókon megerősítette.
3 Kicsoda megy fel az Úr hegyére? És kicsoda áll meg az ő szent helyén?
4 Az ártatlan kezű és tiszta szívű, a ki nem adja lelkét hiábavalóságra, és nem esküszik meg csalárdságra.
5 Áldást nyer az Úrtól, és igazságot az idvesség Istenétől.
6 Ilyen az őt keresők nemzetsége, a Jákób nemzetsége, a kik a te orczádat keresik. Szela.
7 Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel ti örökkévaló ajtók; hadd menjen be a dicsőség királya.
8 Kicsoda ez a dicsőség királya? Az erős és hatalmas Úr, az erős hadakozó Úr.
9 Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya!
10 Kicsoda ez a dicsőség királya? A seregek Ura, ő a dicsőség királya. Szela.