Zsoltárok 33

1 Örvendezzetek ti igazak, az Úrban; a hívekhez illik a dícséret.
2 Dicsérjétek az Urat cziterával; tízhúrú hárfával zengjetek néki.
3 Énekeljetek néki új éneket, lantoljatok lelkesen, harsogón.
4 Mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges.
5 Szereti az igazságot és törvényt; az Úr kegyelmével telve a föld.
6 Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregök.
7 Összegyűjti a tenger vizeit, mintegy tömlőbe; tárházakba rakja a hullámokat.
8 Féljen az Úrtól mind az egész föld, rettegjen tőle minden földi lakó.
9 Mert ő szólt és meglett, ő parancsolt és előállott.
10 Az Úr elforgatja a nemzetek tanácsát, meghiúsítja a népek gondolatait.
11 Az Úr tanácsa megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékről-nemzedékre.
12 Boldog nép az, a melynek Istene az Úr, az a nép, a melyet örökségül választott magának.
13 Az égből letekint az Úr, látja az emberek minden fiát.
14 Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára.
15 Ű alkotta mindnyájok szivét, és jól tudja minden tettöket.
16 Nem szabadul meg a király nagy sereggel; a hős sem menekül meg nagy erejével;
17 Megcsal a ló a szabadításban, nagy erejével sem ment meg.
18 Ámde az Úr szemmel tartja az őt félőket, az ő kegyelmében bízókat,
19 Hogy kimentse lelköket a halálból, és az éhségben is eltartsa őket.
20 Lelkünk az Urat várja, segítségünk és paizsunk ő.
21 Csak ő benne vigad a mi szívünk, csak az ő szent nevében bízunk!
22 Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, a miképen bíztunk te benned.