Zsoltárok 91

1 Aki a Felségesnek rejtekében lakozik, a Mindenhatónak árnyékában nyugoszik az.
2 Azt mondom az Úrnak: Én oltalmam, váram, Istenem ő benne bízom!
3 Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől.
4 Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad; paizs és pánczél az ő hűsége.
5 Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal;
6 A dögvésztől, a mely a homályban jár; a döghaláltól, a mely délben pusztít.
7 Elesnek mellőled ezeren, és jobb kezed felől tízezeren; és hozzád nem is közelít.
8 Bizony szemeiddel nézed és meglátod a gonoszoknak megbüntetését!
9 Mert azt mondtad te: Az Úr az én oltalmam; a Felségest választottad a te hajlékoddá:
10 Nem illet téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz;
11 Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden útadban.
12 Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe.
13 Oroszlánon és áspiskígyón jársz, megtaposod az oroszlánkölyköt és a sárkányt.
14 Mivelhogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet!
15 Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt; vele vagyok háborúságában: megmentem és megdicsőítem őt.
16 Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadításomat.