Ézsaiás 12

1 És így szólsz ama napon: Hálákat adok néked, oh Uram! mert jóllehet haragudtál reám, de elfordult haragod, és megvígasztaltál engemet!
2 Ímé, az Isten az én szabadítóm! bízom és nem félek; mert erősségem és énekem az Úr, az Úr, és lőn nékem szabadítóm!
3 S örömmel merítetek vizet a szabadító kútfejéből,
4 És így szólotok ama napon: Adjatok hálát az Úrnak, magasztaljátok az Ű nevét, hirdessétek a népek közt nagyságos dolgait, mondjátok, hogy nagy az Ű neve.
5 Mondjatok éneket az Úrnak, mert nagy dolgot cselekedett; adjátok tudtára ezt az egész földnek!
6 Kiálts és örvendj, Sionnak lakosa, mert nagy közötted Izráelnek Szentje!