Job 40

1 Og Herren blev ved å svare Job og sa:
2 Vil du som klandrer den Allmektige, vil du trette med ham? Du som laster Gud, må svare på dette!
3 Da svarte Job Herren og sa:
4 Nei, jeg er for ringe; hvad skulde jeg svare dig? Jeg legger min hånd på min munn.
5 En gang har jeg talt, men jeg tar ikke mere til orde(-)ja to ganger, men jeg gjør det ikke mere.
6 Og Herren svarte Job ut av stormen og sa:
7 Omgjord dine lender som en mann! Jeg vil spørre dig, og du skal lære mig.
8 Vil du endog gjøre min rettferdighet til intet? Vil du dømme mig skyldig, så du får rett?
9 Har du slik en arm som Gud, og kan du tordne med en røst som hans?
10 Pryd dig med majestet og høihet og klæ dig i glans og herlighet!
11 La din vrede strømme frem og se på alle overmodige og ydmyk dem!
12 Se på alle overmodige og bøi dem og tred de ugudelige ned der de står!
13 Skjul dem alle i støvet, bind deres ansikter fast i mørket!
14 Da skal også jeg prise dig, fordi din høire hånd kan hjelpe dig.
15 Se på Behemot, {flodhesten} som jeg har skapt like så vel som dig; den eter gress som en okse.
16 Se hvad kraft den har i sine lender, og hvad styrke den har i sine bukmuskler!
17 Den strekker sin hale som en seder; senene i dens lår er sammenslynget.
18 Dens ben er som kobberrør, dens knokler som jernstenger.
19 Den er den ypperste av Guds skapninger; av sin skaper fikk den sitt sverd. {de. dens tenner}
20 Fjellene bærer fôr for den, og alle ville dyr leker der.
21 Under lotusbusker hviler den, i ly av rør og siv.
22 Lotusbusker gir den tak og skygge, piletrærne ved bekken omgir den.
23 Selv om strømmen går stri blir den ikke redd; den er trygg om så en Jordan fosser frem mot dens gap.
24 Kan nogen fange den så den ser det? Kan nogen dra en snare gjennem dens nese?