Salmene 12

1 Frels, Herre! for de fromme er borte, de trofaste er forsvunnet blandt menneskenes barn.
2 Løgn taler de, hver med sin næste, med falske leber; med tvesinnet hjerte taler de.
3 Herren utrydde alle falske leber, den tunge som taler store ord,
4 dem som sier: Ved vår tunge skal vi få overhånd, våre leber er med oss, hvem er herre over oss?
5 For de elendiges ødeleggelses skyld, for de fattiges sukks skyld vil jeg nu reise mig, sier Herren; jeg vil gi dem frelse som stunder efter den.
6 Herrens ord er rene ord, likesom sølv som er renset i en smeltedigel i jorden, syv ganger renset.
7 Du, Herre, vil bevare dem, du vil vokte dem for denne slekt evindelig.
8 Rundt omkring svermer de ugudelige, når skarn er ophøiet blandt menneskenes barn.