Salmene 20

1 Herren bønnhøre dig på nødens dag, Jakobs Guds navn berge dig!
2 Han sende dig hjelp fra helligdommen og støtte dig fra Sion!
3 Han komme alle dine matoffer i hu og finne ditt brennoffer godt! Sela.
4 Han gi dig efter ditt hjerte og fullbyrde alt ditt råd!
5 Måtte vi kunne juble over din frelse og løfte seiersmerket i vår Guds navn! Herren opfylle alle dine bønner!
6 Nu vet jeg at Herren frelser sin salvede; han svarer ham fra sin hellige himmel med frelsende storverk av sin høire hånd.
7 Hine priser vogner, hine hester, men vi priser Herrens, vår Guds navn.
8 De synker og faller, men vi står og holder oss oppe.
9 Herre, frels! Kongen bønnhøre oss på den dag vi roper!