Salmene 4

1 Når jeg roper, da svar mig, min rettferdighets Gud! I trengsel har du gitt mig rum; vær mig nådig og hør min bønn!
2 I veldige menn! Hvor lenge skal min ære være til spott? Hvor lenge vil I elske det som fåfengt er, søke løgn? Sela.
3 Vit dog at Herren har utkåret sig en from! Herren hører når jeg roper til ham.
4 Vredes, men synd ikke! Tenk efter i eders hjerte på eders leie og vær stille! Sela.
5 Ofre rettferdighets offere, og sett eders lit til Herren!
6 Mange sier: Hvem vil dog la oss se godt? Opløft du ditt åsyns lys over oss, Herre!
7 Du har gitt mig glede i mitt hjerte, større enn deres når deres korn og most er mangfoldig.
8 I fred vil jeg både legge mig ned og sove inn; for du, Herre, lar mig bo for mig selv, i trygghet.