Salmene 45

1 Mitt hjerte strømmer over med liflig tale; jeg sier: Min sang er om en konge; min tunge er en hurtigskrivers griffel.
2 Du er den fagreste blandt menneskenes barn, livsalighet er utgytt på dine leber; derfor har Gud velsignet dig evindelig.
3 Omgjord din lend med ditt sverd, du veldige, med din høihet og din herlighet!
4 Og i din herlighet fare du seierrik frem for sannhets og rettferdig saktmodighets skyld! Og din høire hånd skal lære dig forferdelige storverk.
5 Dine piler er hvesset(-)folkeferd faller under dig-de trenger inn i hjertet på kongens fiender.
6 Din trone, Gud, står fast evindelig og alltid; rettvishets kongestav er ditt rikes kongestav.
7 Du elsker rettferd og hater ugudelighet; derfor har Gud, din Gud, salvet dig med gledens olje fremfor dine medbrødre.
8 Av myrra og aloè og kassia dufter alle dine klær; fra elfenbens-slott fryder dig strengelek.
9 Kongedøtre er iblandt dine utvalgte; dronningen står ved din høire hånd i gull fra Ofir.
10 Hør, datter, og gi akt og bøi ditt øre, og glem ditt folk og din fars hus,
11 og la kongen ha sin lyst i din skjønnhet! For han er din herre, og du skal falle ned for ham.
12 Og Tyrus'datter skal søke din yndest med gaver-de rike blandt folket.
13 Såre herlig er kongedatteren der inne; hennes klædning er gjennemvirket med gull.
14 I stukne klær ledes hun frem til kongen; jomfruer, hennes venninner, følger henne; de føres inn til dig.
15 De ledes frem med fryd og jubel, de går inn i kongens slott.
16 I dine fedres sted skal dine sønner trede; du skal sette dem til fyrster på den hele jord.
17 Jeg vil prise ditt navn iblandt alle slekter; derfor skal folkene love dig evindelig og alltid.