Salmene 47

1 Klapp i hender, alle folk, juble for Gud med fryderop.
2 For Herren, den Høieste, er forferdelig, en stor konge over all jorden.
3 Han legger folkeslag under oss og folkeferd under våre føtter.
4 Han utvelger oss vår arvelodd, Jakobs, hans elskedes herlighet. Sela.
5 Gud fór op under jubelrop, Herren under basuners lyd.
6 Lovsyng Gud, lovsyng! Lovsyng vår konge, lovsyng!
7 For Gud er all jordens konge; syng en sang som gjør vis!
8 Gud er konge over folkene, Gud har satt sig på sin hellige trone.
9 Folkenes fyrster samler sig med Abrahams Guds folk; for jordens skjold hører Gud til, han er såre ophøiet.