Salmene 52

1 Hvorfor roser du dig av ondskap, du veldige? Guds miskunnhet varer hele dagen.
2 På undergang tenker din tunge, lik en hvesset rakekniv, du som legger op listige råd!
3 Du elsker ondt istedenfor godt, løgn istedenfor å tale hvad rett er. Sela.
4 Du elsker hvert ord som volder ødeleggelse, du svikaktige tunge!
5 Gud skal da også bryte dig ned for evig tid; han skal gripe dig og rive dig ut av teltet og rykke dig op av de levendes land. Sela.
6 Og de rettferdige skal se det og frykte, og de skal le av ham og si:
7 Se, der er den mann som ikke holdt Gud for sitt sterke vern, men satte sin lit til sin store rikdom, satte sin styrke i sin ondskap.
8 Men jeg er som et grønt oljetre i Guds hus, jeg setter min lit til Guds miskunnhet evindelig og alltid.
9 Jeg vil prise dig evindelig, fordi du har gjort det, og jeg vil bie efter ditt navn, fordi det er godt, for dine frommes åsyn.