Salmene 58

1 Mon I virkelig ved å tie taler hvad rettferdig er, dømmer hvad rett er, I menneskebarn?
2 I hjertet arbeider I jo på misgjerninger, i landet veier I ut eders henders vold.
3 De ugudelige er avveket fra mors fang av; de som taler løgn, farer vill fra mors liv.
4 Gift har de lik ormegift; de er som en døv slange, som stopper sitt øre til,
5 så den ikke hører på slangetemmernes røst, på ham som er kyndig i å besverge.
6 Gud, slå deres tenner inn i deres munn, knus de unge løvers kinntenner, Herre!
7 La dem forgå som vann som rinner bort! Legger nogen sine piler i buen, da la dem bli som uten odd!
8 La dem være som en snegl, som opløses mens den går, som en kvinnes ufullbårne foster, som ikke har sett solen!
9 Før eders gryter kjenner tornekvistene, skal han blåse dem bort {førenn de ugudeliges onde råd settes i verk, gjør Gud dem til intet.} enten de er friske eller i brand.
10 Den rettferdige skal glede sig, fordi han ser hevn; han skal tvette sine føtter i den ugudeliges blod.
11 Og menneskene skal si: Der er dog frukt for den rettferdige, det er dog en Gud som dømmer på jorden.