Salmene 61

1 Hør, Gud, mitt klagerop, merk på min bønn!
2 Fra jordens ende roper jeg til dig, mens mitt hjerte vansmekter; før mig på en klippe, som ellers blir mig for høi!
3 For du har vært min tilflukt, et sterkt tårn imot fienden.
4 La mig bo i ditt telt i all evighet, la mig finne ly i dine vingers skjul! Sela.
5 For du, Gud, har hørt på mine løfter, du har gitt mig arv med dem som frykter ditt navn.
6 Du vil legge dager til kongens dager, hans år skal være som slekt efter slekt,
7 han skal trone evindelig for Guds åsyn; sett miskunnhet og trofasthet til å bevare ham!
8 Så vil jeg lovsynge ditt navn til evig tid, forat jeg kan innfri mine løfter dag efter dag.