Salmene 65

1 Dig, Gud, priser de i stillhet på Sion, og dig gir de det de har lovt.
2 Du som hører bønner, til dig kommer alt kjød.
3 Når mine misgjerninger er blitt mig for svære, så forlater du våre overtredelser.
4 Salig er den du utvelger og lar komme nær, så han bor i dine forgårder; vi vil mette oss med de gode ting i ditt hus, ditt hellige tempel.
5 Med forferdelige gjerninger bønnhører du oss i rettferdighet, du vår frelses Gud, du som er en tilflukt for alle jordens ender og havet langt borte.
6 Han gjør fjellene faste med sin kraft, omgjordet med velde.
7 Han stiller havenes brusen, deres bølgers brusen og folkenes bulder.
8 Og de som bor ved jordens ender, frykter for dine tegn; de steder hvor morgen og aften bryter frem, fyller du med jubel.
9 Du har gjestet jorden og gitt den overflod, gjort den såre rik, Guds bekk er full av vann; du har latt dem få sitt korn, for således lager du jorden til.
10 Du vannet dens furer, senket dens plogland; du bløtte den med regnskurer, velsignet dens grøde.
11 Du har kronet din godhets år, og dine fotspor drypper av fedme.
12 ¥demarkens beiter drypper, og haugene omgjorder sig med jubel.
13 Engene er klædd med får, og dalene er dekket med korn; folk roper med fryd og synger.