Salmene 67

1 Gud være oss nådig og velsigne oss, han la sitt åsyn lyse hos oss, sela,
2 forat man på jorden må kjenne din vei, blandt alle hedninger din frelse.
3 Folkene skal prise dig, Gud! Folkene skal prise dig, alle tilsammen.
4 Folkeslagene skal fryde sig og juble; for du dømmer folkene med rett, og folkeslagene på jorden leder du. Sela.
5 Folkene skal prise dig, Gud! Folkene skal prise dig, alle tilsammen.
6 Landet har gitt sin grøde; Gud, vår Gud, velsigner oss.
7 Gud velsigner oss, og alle jordens ender skal frykte ham.