Salmene 70

1 Gud, kom for å utfri mig! Herre, skynd dig å hjelpe mig!
2 La dem som står mig efter livet, bli til skam og spott! La dem som ønsker min ulykke, vike tilbake og bli til skamme!
3 La dem som sier: Ha, ha, vende tilbake for sin skjensels skyld!
4 La dem fryde og glede sig i dig, alle de som søker dig, og la dem som elsker din frelse, alltid si: Høilovet være Gud!
5 For jeg er elendig og fattig; Gud, skynd dig til mig! Du er min hjelp og min frelser; Herre, dryg ikke!