Salmene 75

1 Vi priser dig, Gud, vi priser, og nær er ditt navn; de forteller om dine undergjerninger.
2 For så sier Herren : Jeg vil gripe den fastsatte tid, jeg vil dømme med rettferdighet.
3 Jorden er i opløsning, og alle de som bor på den; jeg har satt dens grunnstøtter efter mål. Sela.
4 Jeg sier til de overmodige: Vær ikke overmodige, og til de ugudelige: Løft ikke horn!
5 Løft ikke eders horn i det høie, tal ikke frekt med stiv nakke!
6 For ikke fra øst eller fra vest, ei heller fra fjellenes ørken {nemlig: kommer vår frelse.} (-)
7 nei, Gud er den som dømmer; den ene fornedrer han, og den andre ophøier han.
8 For det er et beger i Herrens hånd med skummende vin; det er fullt av krydret vin, og han skjenker ut av det; sannelig, dets berme skal de drikke, ja utsuge, alle de ugudelige på jorden.
9 Men jeg vil forkynne det evindelig, jeg vil lovsynge Jakobs Gud.
10 Og alle de ugudeliges horn vil jeg avhugge, den rettferdiges horn skal ophøies.