Salmene 76

1 Gud er kjent i Juda, hans navn er stort i Israel.
2 Og han reiste sin hytte i Salem og sin bolig på Sion.
3 Der sønderbrøt han buens lyn, skjold og sverd og krig. Sela.
4 Strålende er du, herlig fremfor røverfjellene. {de. de rovgjerrige verdensriker}
5 Mennene med det sterke hjerte er blitt et rov; de sover sin søvn, og ingen av de veldige menn fant sine hender.
6 Ved din trusel, Jakobs Gud, falt både vogn og hest i dyp søvn.
7 Du(-)forferdelig er du, og hvem kan bli stående for ditt åsyn når du blir vred?
8 Fra himmelen lot du høre dom; jorden fryktet og blev stille,
9 da Gud reiste sig til dom for å frelse alle saktmodige på jorden. Sela.
10 For menneskets vrede blir dig til pris; med enda større vrede omgjorder du dig.
11 Gjør løfter og gi Herren eders Gud det I har lovt! Alle de som er omkring ham, skal komme med gaver til den Forferdelige.
12 Han kuer fyrstenes stolte ånd, forferdelig for kongene på jorden.