Salmene 8

1 Herre, vår Herre, hvor herlig ditt navn er over all jorden, du som har utbredt din prakt over himmelen!
2 Av barns og diebarns munn har du grunnfestet en makt for dine motstanderes skyld, for å stoppe munnen på fienden og den hevngjerrige.
3 Når jeg ser din himmel, dine fingrers gjerning, månen og stjernene, som du har gjort,
4 hvad er da et menneske, at du kommer ham i hu, og et menneskebarn, at du ser til ham!
5 Og du gjorde ham lite ringere enn Gud, og med ære og herlighet kronte du ham.
6 Du gjorde ham til hersker over dine henders gjerninger, alt la du under hans føtter,
7 får og okser, alle tilsammen, ja også markens dyr,
8 himmelens fugler og havets fisker, alt som ferdes på havenes stier.
9 Herre, vår Herre, hvor herlig ditt navn er over all jorden!