Salmene 92

1 Det er godt å prise Herren og å lovsynge ditt navn, du Høieste,
2 å kunngjøre din miskunnhet om morgenen og din trofasthet om nettene
3 til tistrenget citar og til harpe, til tankefullt spill på citar.
4 For du har gledet mig, Herre, med ditt verk, jeg jubler over dine henders gjerninger.
5 Hvor store dine gjerninger er, Herre! Såre dype er dine tanker.
6 En ufornuftig mann kjenner det ikke, og en dåre forstår ikke dette.
7 Når de ugudelige spirer som gresset, og alle de som gjør urett, blomstrer, så er det til deres ødeleggelse for evig tid.
8 Men du er høi til evig tid, Herre!
9 For se, dine fiender, Herre, for se, dine fiender forgår; alle de som gjør urett, blir adspredt.
10 Og du ophøier mitt horn som villoksens; jeg er overgytt med frisk olje.
11 Og mitt øie ser med fryd på mine motstandere; mine ører hører med glede om de onde som står op imot mig.
12 Den rettferdige spirer som palmen; som en seder på Libanon vokser han.
13 De er plantet i Herrens hus, de blomstrer i vår Guds forgårder.
14 Enn i gråhåret alder skyter de friske skudd; de er frodige og grønne
15 for å kunngjøre at Herren er rettvis, han, min klippe, og at det ikke er urett i ham.