1 Krönikeboken 25

1 Och David, samt med härhöfvitsmännerna, afskiljde till ämbete af Assaphs barn, Heman och Jeduthun, de Propheterna med harpor, psaltare och cymbaler; och de vordo talde till verket, efter sitt ämbete:
2 Utaf Assaphs barn: Saccur, Joseph, Nethania, Asarela, Assaphs barn, under Assaph, som propheterade när Konungen.
3 Af Jeduthun: Jeduthuns barn voro: Gedalia, Zeri, Jesaja, Hasabia, Mattithia, de sex, under deras fader Jeduthun, med harpor, hvilke propheterade till att tacka och lofva Herran.
4 Af Heman: Hemans barn voro: Bukkija, Matthania, Ussiel, Sebuel, Jerimoth, Hanania, Hanani, Eliatha, Giddalthi, RomamthiEser, Josbekasa, Mallothi, Hothir och Mahasioth.
5 Desse voro alle Hemans barn, Konungens Siares i Guds ordom, till att upphöja hornet; ty Gud hade gifvit Heman fjorton söner och tre döttrar.
6 Desse voro alle under deras fäder Assaph, Jeduthun och Heman, till att sjunga i Herrans hus med cymbaler, psaltare och harpor, efter ämbetet i Guds hus när Konungen;
7 Och talet på dem, med deras bröder, som i Herrans sång lärde voro, allesammans mästare, tuhundrad åtta och åttatio.
8 Och de kastade lott öfver deras ämbete, dem minsta såsom dem största; mästarenom såsom lärjunganom.
9 Och den förste lotten föll på Joseph under Assaph; den andre på Gedalia, med hans bröder och söner, de voro tolf;
10 Den tredje på Saccur, med hans söner och bröder, de voro tolf;
11 Den fjerde på Jizri, med hans söner och bröder, de voro tolf;
12 Den femte på Nethania, med hans söner och bröder, de voro tolf;
13 Den sjette på Bukkija, med hans söner och bröder, de voro tolf;
14 Den sjunde på Jesarela, med hans söner och bröder, de voro tolf;
15 Den åttonde på Jesaja, med hans söner och bröder, de voro tolf;
16 Den nionde på Matthania, med hans söner och bröder, de voro tolf;
17 Den tionde på Simei, med hans söner och bröder, de voro tolf;
18 Den ellofte på Asareel, med hans söner och bröder, de voro tolf;
19 Den tolfte på Hasabia, med hans söner och bröder, de voro tolf;
20 Den trettonde på Subael, med hans söner och bröder, de voro tolf;
21 Den fjortonde på Mattithia, med hans söner och bröder, de voro tolf;
22 Den femtonde på Jeremoth, med hans söner och bröder, de voro tolf;
23 Den sextonde på Hanania, med hans söner och bröder, de voro tolf;
24 Den sjuttonde på Josbekasa, med hans söner och bröder, de voro tolf;
25 Den adertonde på Hanani, med hans söner och bröder, de voro tolf;
26 Den nittonde på Mallothi, med hans söner och bröder, de voro tolf;
27 Den tjugonde på Elijatha, med hans söner och bröder, de voro tolf;
28 Den förste och tjugonde på Hothir, med hans söner och bröder, de voro tolf;
29 Den andre och tjugonde på Giddalthi, med hans söner och bröder, de voro tolf;
30 Den tredje och tjugonde på Mahasioth, med hans söner och bröder, de voro tolf;
31 Den fjerde och tjugonde på RomamthiEser, med hans söner och bröder, de voro tolf.