Psaltaren 114

1 Då Israel ut ur Egypten drog, Jacobs hus ifrå främmande folk.
2 Då vardt Juda hans helgedom, Israel hans välde.
3 Hafvet såg det, och flydde; Jordanen vände tillbaka.
4 Bergen sprungo såsom lamb; högarna såsom ung får.
5 Hvad var dig, du haf, att du flydde; och du Jordan, att du tillbakavände?
6 I berg, att I sprungen såsom lamb; I högar, såsom ung får?
7 För Herranom bäfvade jorden, för Jacobs Gud;
8 Den bergsklipporna förvandlar uti vattusjöar, och stenen i vattukällor.