1-а хронiки 2

1 Оце сини Ізраїлеві: Рубен, Симеон, Левій, Юда, Іссахар, Зебулон,
2 Дан, Йосиф, Бенямин, Нефталїй, Гад, та Ассер.
3 Сини Юдині: Гер, Онан та Села, - троє народилось у його від дочки Шуєвої, Канаанїйки. І був Гер найстарший Юдин син, ледачий в очах Господа, й він убив його.
4 І Тамара, невістка його, породила йому Фареса (Перезу) та Зару (Сера). Усїх синів в Юди було пятеро.
5 Сини Перезові: Есрон та Гамул.
6 Сини Зарині: Зімрі, Етан, Еман, Галкол та Дара; усїх їх пятеро.
7 Син Харміїн: Ахар, що накликав лихо на Ізраїля, нарушивши закляттє.
8 Син Етанів: Азарія.
9 Сини Есронові, що народились від його: Ерахмеїл, Адам (Рам) та Гелувай.
10 Від Арама ж народився Аминадаб; від Аминадаба народився Нахзон, князї синів Юдиних;
11 Від Нахзона народився Салмон, від Салмона народився Бооз;
12 Від Бооза народився Обид, від Обида народився Ессей;
13 Від Ессея народився його найстарший син Еліав, другий - Аминадаб, третій - Самм,
14 Четвертий - Натанаїл, пятий - Раддая,
15 Шестий - Озем, сьомий Давид.
16 Сестри їх. Саруя та Абигея. Сини Саруїні: Абесса, Йоаб та Асаїл, троє.
17 Абигея народила Амессу; а батько Амессин - Етер, Ізмяїлїй.
18 Халеб, Есромів син, мав дїтей від Азуви, своєї жінки, й від Еріоти, і це його сини: Есер, Собаб та Ардан.
19 І померла Азува; й взяв собі Халеб (за жінку) Ефрату, й вона породила йому Гура.
20 Від Гура народився Урія, від Урії народився Веселіїл.
21 Потім Есрон ввійшов до дочки Махира, Галаадового батька, і взяв її, маючи шістьдесять років, і вона породила йому Сегуба.
22 Від Сегуба народивсь Яір, а було в його двайцять троє міст в Галаадському краю.
23 Але Гессурії та Сирийцї забрали в їх селитьби Яірові, Кенат і залежні від його міста, - шістьдесять міст. Усї цї міста синів Махира, Галаадового батька.
24 Після смертї Есрона в Халеб-Ефратї Есромова жінка Авія породила йому Ашхура, Текоїного батька.
25 Сини Ерахмеїла, найстаршого Есронового сина, були: перворідень Рам, по йому Вуна, Орен, Озем та Ахія.
26 Була в Ерахмеїла й друга жінка, на ймя Афара; вона Онамова мати.
27 Сини Рама, найстаршого Ерахмеїлового сина, були: Мааз, Ямин та Екер.
28 В Онама ж були сини: Шаммай та Яда. Шаммаєві ж сини: Надаб та Авишур.
29 Жінка Авишурова на ймення Авихаїла, й вона породила йому Ахбана та Молида.
30 Сини Надабові: Селед та Афаїм. І помер Селед бездїтним.
31 Син Афаїмів Ішій. Син Ішіїн: Шешан. Син Шешанів: Ахлай.
32 Сини в Яди, Шаммаєвого брата: Етер та Йонатан. Етер помер бездїтним.
33 Сини Йонатанові: Пелет і Заза. Це сини Ерахмеїлові.
34 В Шешана не було синів, а самі дочки. Був же в Шешана невольник, Египтянин, на ймя Ярха;
35 Шешан дав свою дочку Ярсї (свойму невольникові) за жінку, а вона породила йому Аттая.
36 Від Аттая народився Натан, від Натана народився Завад;
37 Від Завада народився Ефлал, від Ефлала народився Овид;
38 Від Овида народився Еуй, від Еуя народився Азарія;
39 Від Азарії народився Хелез, від Хелеза народився Елеас;
40 Від Елеаса народився Сисмай, від Сисмая народився Саллум;
41 Від Саллума народився Екамія, від Екамії народився Елишам.
42 Сини в Халеба, Ерахмеїлового брата: Меша, найстарший в його, - він батько Зифин, - і сини Мареші, Хевронового батька.
43 Хевронові сини: Корей і Таппуах, та Рекем та Шема;
44 Від Шема народився Рахам, Йоркеамів батько, а від Рекема народився Шаммай;
45 Син в Шаммая Маон, а Маон се батько Бет-Зура.
46 А Ефа, Халебова наложниця, породила Харана, Мозу та Газеза. А від Харана народився Газез.
47 Сини Егдаєві: Регем, Йотам, Гешан, Пелет, Ефа та Шааф.
48 Наложниця Халебова Мааха породила Шевера та Тирхану;
49 Вона ж породила й Шаафа, Мадманниного батька; Шеву, батька Махбениного і батька Гивеїного. А дочка Халебова - Ахса.
50 Оце сини Халебові: син Гур, перворідень Ефрати; Шовал, батько (князь) Киріят-Ярима;
51 Салма, батько (князь) Бетлеєму, Хареф, батько Бетгадера.
52 У Шовала, батька Киріят-Яриму, були сини: Гарое, Хази, Галменюхот.
53 Поколїння Киріят-Яриму: Ітріяни, Футїяни, Шуматани, та Мидраітяни. Від цїх повстали Зоряни та Ештаоляни.
54 Сини в Салми: Бетлеємляни та Нетофатяни, вінець Йоабового дому, та половина Менухотян - Зоряни,
55 Та поколїння Соферійцїв, що жили в Ябезї, Тирейцї, Шимейцї, Сухайцї: це Кинеяни, що повстали від Хамата, Бетрехавового батька.