1-а хронiки 26

1 Оце порядок воротарів: з Кореїв: Мешелемія Кореєнко, з потомків Асафових,
2 Сини Мешелеміїні: перворідень Захарія, другий Едияїл, третій Зебадїя, четвертий Ятниїл,
3 Пятий Елам, шестий Егоханан, семий Елїегознай.
4 Сини Обед-Едомові: перворідень Шемаїя, другий Егозавад, третий Йоах, четвертий Сахар, пятий Натанаїл,
5 Шестий Аммиїл, семий Іссахар, восьмий Пеультай, через те що Бог благословив його.
6 Від його сина Шемаїї народились так само сини, що були начальниками в свойму родові, бо вони були мужі сильні.
7 Сини Шемаїні: Отні, Рефаїл, Обед та Елзавад, брати його, люде дужі, Елїя, Семахія (та Еваком).
8 Усї вони з дїтей Обед-Едомових; вони й сини їх, і брати їх були люде пильні й до служби спосібні; їх було в Обед-Едома шістьдесять і два.
9 У Мешелемії було синів та братів, людей спосібних, вісїмнайцять.
10 У Хоси, з синів Мераріїних, сини: Шимрі найвидатнїйший, - хоч він не був перворіднем, та батько поставив його головним;
11 Другий Хелкія, третій Тевалїя, четвертий Захарія; усїх синів та братів в Хоси було тринайцять.
12 Оце порядок воротарів по головах родин, здібних до служби вкупі з їх братами, щоб служити в домі Господньому.
13 І кинули вони жереби, як малий, так і великий, по родинах своїх на кожну браму.
14 І випав жереб від сходу на Шелемія. А на Захарію, його сина, розумного порадника, кинули жереб, і випав йому жереб на північ;
15 Обед-Едомові - на південь, а синам його - при коморах.
16 Шупимові та Хосї - на захід, коло брами Шаллехет, де шлях йде вгору та де сторожа проти сторожі.
17 На схід по шість левітів, на північ по чотири, на південь по чотири, а коло комор по два.
18 На захід коло притвора при шляху по чотири, а коло самого притвора по два.
19 Це порядок воротарів з синів Кореєвих та синів Мераріїних.
20 А левіти, брати їх, доглядали скарбів дому Божого та скарбниць із сьвященними річами.
21 Сини Лаєдана Герсоненка - від Лаєдана, голови родини, від Лаєдана Герсонового: Ехієл.
22 Сини Ехієлові: Зетам та брат його Йоїль доглядали скарбів Божого дому,
23 Вкупі з потомками Амрамовими, Ізгаровими, Хевроновими та Озиїловими.
24 Шевуїл, син Гирсона Мойсеєнка, був головним доглядачем скарбниць.
25 У його брата Елиезера - син Рехавія; в його син Ісаїя; в його син Йорам; в його син Зихрій, а в сього син Шеломит.
26 Шеломит та брати його доглядали скарбниць із присьвяченим добром, що поприсьвячував царь Давид і голови родин, і тисячники, й сотники та воєводи.
27 З завойовань та з здобичі поприсьвячували на направу дому Господнього.
28 Усе, що присьвятив пророк Самуїл, і Саул Кисенко, й Абенір Ниренко, й Йоаб Саруєнко, все присьвячене було в руках в Шеломита та братів його.
29 З Ізгарового роду: Хенанїя та сини його були настановлені на службу знадвірню в Ізрайлитян, за писарів та суддїв.
30 З Хевронового роду: Хашавія та брати його, люде відважні - тисяча сїмсот - мали догляд над Ізраїлем по цей бік Йорданї на захід, у всїляких справах Господнїх і по службі царській.
31 У Хевронїїв був Ерія головою в їх родах та поколїннях. Сорокового року Давидового царювання їх полїчено, й знайшлись між ними люде мужні в Язері Галаадському.
32 І брати його, люде здібні - дві тисячі сїмсот - були головами родин. Їх настановив царь Давид над поколїннєм Рубеновим і Гадовим та половиною поколїння Манассіїного, у всїх справах Божих та справах царських.