Псалми 47

1 Проводиреві хора: для синів Корея; псальма. В и, всї народи, плещіть у долонї! Звеселяйтесь Господеві радісними піснями!
2 Бо Господь всевишний страшний, великий царь на всю землю.
3 Він покорив нам людей і народи під ноги наші.
4 Він вибрав для нас наслїдчину нашу, славу Якова, котрого він полюбив.
5 Піднїсся Бог серед веселого гукання, Господь серед голосів трубних.
6 Сьпівайте псальми Богу нашому сьпівайте; сьпівайте цареві нашому, сьпівайте!
7 Бог бо царь на всю землю; сьпівайте псальми в науку.
8 Бог править народами; Бог сидить на престолї сьвятостї своєї.
9 Люде доброї волї між народами зібрались до купи, народ Бога Авраамового; бо щити на землї Божі; вознїсся вельми він.