Числа 3

1 А се постань Аронова та Мойсейова, як розмовляв Господь із Мойсейом на Синай горі.
2 І се ймена синів Аронових: Надаб, первенець, та Абигуй, Елеазар та Ітамар.
3 Се ймена синів Аронових, помазаних сьвященників, висьвячених, щоб служили сьвященну службу.
4 І померли Надаб та Абигуй перед Господом, як приносили чужий огонь перед Господом в Синайському степу, дїтей же в їх не було. І були сьвященниками Елеазар та Ітамар перед лицем Арона, батька свого.
5 І рече Господь Мойсейові:
6 Нехай приступить поколїннє Левієве, та й поставиш їх перед Ароном сьвященником, щоб услуговували вони йому.
7 І нехай вони дбають про все, що йому треба, йому й усїй громадї в соборному наметї, щоб служити службу в сьвятинї.
8 І будуть доглядати знадібя в соборному наметї та стерегти синів Ізраїля, щоб відправляли службу в храминї.
9 І віддаси Левітів Аронові й синам його; зовсїм віддані йому будуть вони зміж синів Ізрайлевих.
10 Арона ж і синів його поставиш до сьвященичої служби; коли ж чужениця який приступить, передати його смертї.
11 І рече Господь Мойсейові:
12 Се я сам узяв Левітів зміж синів Ізрайлевих замість усїх первенцїв, що їх приводить мати між синами Ізрайлевими, і будуть Левіти моїми.
13 Мій бо всякий первенець: Того дня, як повбивав я усї первеньцї в Египецькій землї, присьвятив я собі всї первенцї в Ізраїлї, від людини до скотини; менї будуть вони, менї Господеві.
14 І рече Господь Мойсейові в Синайському степу:
15 Перелїчи сини Левієві по батьківських домах їх, по родинах їх. Увесь музький пол їх мусиш перелїчити; від одномісячного немовлятка й старше перелїчиш їх.
16 І перелїчив їх Мойсей по слову Господньому, як він заповідав.
17 І були сї сини Левієві по йменах своїх: Герзон і Кегат і Мерарій.
18 І се ймена синів Герсона по родинах їх: Лїбнїй і Семій.
19 А сини Кегата по родинах їх: Амрам та Їзгар, Геброн та Узеїль.
20 А сини Мерари по родинах їх: Махлїй та Мушій. Се родини Левієві, по батьківських домах їх.
21 Від Герсона: родина Лабнїїв і родина Семіїв; се родина Герсонїїв.
22 Перелїчених їх по лїчбі всього музького полу, від одномісячного немовлятка і старше перелїчених їх, сїм тисяч і пятьсот.
23 Родини Герсонїїв отаборились за храминою, на захід соньця.
24 А князь батьківського дому в Герсонїїв був Елясаф Лаеляненко.
25 І мали доглядати Герсонїї в соборному наметї: храмину й намет і покриттє його і завісу коло входу в соборний намет,
26 І завісу в дворі і завісу при входї до двора, що навкруги храмини й жертівника і посторонків його на всю потріб їх.
27 А від Кегата родина Амраміїв і родина Їзгаріїв і родина Гебронїїв і родина Узієлїїв. Се родина Кегатіїв.
28 По лїчбі всього музького полу, від одного місяця і старше, вісїм тисяч шістьсот, що були сторожі коло сьвятинї.
29 Родини синів Кегата отаборились з полуденного боку храмини.
30 А князь батьківського дому в родин Кегатіїв був Елїзафал Узієленко.
31 А доглядали вони: скриню й стола і сьвітильника і жертівників і посудини в сьвятинї, що були для служби, і завіси і всього, що треба робити.
32 А князь над князями Левітів Елеазар, син Арона сьвященника; він був доглядачем над тими, що були на сторожі коло сьвятинї.
33 Від Мерарія: родина Махелїїв і родина Мушіїв; се родини Мераріїв.
34 І перелїчених їх по лїчбі всього музького полу, від одного місяця і старше: шість тисяч і двістї.
35 А князь батьківського дому в родинї Мераріїв був Зурієль Абихайлїєнко. Стояли вони табором на північньому боцї храмини.
36 А мали доглядати сини Мерарія: Дощок храмини і засовів її і стовпів її і підніжків її, і всієї посудини і всякої служби при них;
37 І стовпів навкруги двора і підніжків їх і приколків їх і мотузів їх.
38 А ті, що спереду храмини, проти сходу, перед соборним наметом на схід соньця отаборились, були Мойсей та Арон та сини його, що були на сторожі коло сьвятинї замість синів Ізрайлевих. Коли ж посторонний чоловік наближиться, то буде йому смерть.
39 Усїх перелїчених Левітів, що перелїчив Мойсей з Ароном, як заповідав Господь, по родинах їх, всього музького полу, від одного місяця і старше, було двайцять і дві тисячі.
40 І рече Господь Мойсейові: Перелїчи всї первенцї музького полу в синів Ізрайлевих, від одного місяця й старше, і позлїчуй імена їх.
41 І мусиш узяти Левітів для мене, Господа, замість усїх первеньцїв із синів Ізрайлевих, і скотину в Левітів замість усїх перваків із скотини в синів Ізрайлевих.
42 І перелїчив Мойсей, як заповідав Господь йому, все первородне у синів Ізрайлевих.
43 І було всїх первеньцїв музького полу, по лїчбі імен, від одного місяця і старше, по перелїку їх, двайцять дві тисячі двістї сїмдесять і три.
44 І рече Господь Мойсейові:
45 Возьми Левітів замість усїх первеньцїв із синів Ізрайлевих, і будуть моїми Левіти; Господнїми.
46 А тих двістї сїмдесять і трьох первеньцїв із синів Ізрайлевих, що їх більше над лїчбу Левітів, мусиш викупити;
47 І взяти по пять секлїв за голову; по секлям сьвятинї возьмеш, двайцять гер за один секель.
48 А срібло віддаси як викуп за тих, що над лїчбу їх більше, Аронові та синам його.
49 І взяв Мойсей викупні гроші з тих, що були на лїчбу викуплених Левітами;
50 За первеньцїв у синів Ізрайлевих узяв срібла тисячу триста шістьдесять і пять секлїв, по секлям сьвятинї.
51 І віддав Мойсей викупні гроші Аронові та синам його, по слову Господньому, як заповідав Господь Мойсейові.