Числа 7

1 І було се того дня як скіньчив Мойсей ставити храмину, і помазав її та й осьвятив її, і всю посудину її, і жертівника і всю посудину його, і як він помазав і осьвятив їх;
2 То прийшли князї Ізрайлеві, голови батьківських домів їх, що були князями поколїнїв, і начальниками перелїчених,
3 І принесли приноси свої перед Господа: шість критих возів і дванайцять волів, один віз на два князї, та один віл за кожного з них, і привели їх перед храмину.
4 І рече Господь Мойсейові:
5 Возьми їх від них, і будуть вони на службу в соборному наметї, і передай їх Левітам, кожному, що годиться по службі його.
6 І взяв Мойсей вози й волів та й оддав їх Левітам.
7 Два вози і чотири воли віддав синам Герсоновим, дивлючись по їх послузї,
8 А чотири вози і вісїм волів оддав синам Мерарієвим, дивлючись по їх послузї під доглядом Ітамара, сина Арона, сьвященника.
9 Синам же Кегатовим не дав нїчого; вони бо робили послугу коло сьвятинї, - на плечах носили її.
10 І приносили князї посьвятні дари жертівника того дня, як помазано його; і принесли князї дари свої перед жертівником.
11 І рече Господь Мойсейові: Щодня приносити ме один князь приноси свої на осьвяченнє жертівника.
12 І той, що принїс первого дня свій приніс, був Нахзон Аминадабенко, з поколїння Юдиного.
13 А приніс його був: один полумисок срібний, сто трийцять секлїв вагою, кубок срібний в сїмдесять секлїв, по секлеві сьвятинї, обидва повні муки пшеничної, замішаної на олїї, як жертва хлїбна;
14 Одна чаша, десять секлїв золота вагою, повна кадила;
15 Один молодий бик, один баран, одно ягня однолїтне, на всепаленнє;
16 Один козел на жертву за гріх;
17 А на жертву мирну: волів пара, баранів пятеро, козлів пятеро, ягнят однолїтків пятеро. Се був приніс Нахзона Аминадабенка.
18 На другий день приносив жертву князь синів Иссахарових, Нетанеїль Зуаренко.
19 А жертва його була: один полумисок срібний, сто і трийцять секлїв вагою, один кубок срібний, сїмдесять секлїв вагою, по секлеві сьвятинї, обидва повні муки пшеничної, замішаної на олїї, як хлїбна жертва;
20 Чаша одна, десять секлїв золота вагою, повна кадила;
21 Молодий бик один, баран один, ягня перволїтне одно на всепаленнє;
22 Козел один на жертву за гріх;
23 А на жертву мирну: волів пара, баранів пятеро, козлів пятеро, ягнят перволїтнїх пятеро. Се був приніс Нетанеїла Зуаренка.
24 На третїй день князь синів Зебулонових, Єлїаб Гелоненко.
25 А приніс його такий: один полумисок срібний вагою сто і трийцять секлїв, один срібний кубок вагою сїмдесять секлїв, по секлеві сьвятинї, обидви повні муки пшеничної, замішаної на олїї, на жертву хлїбну;
26 Чаша одна вагою десять секлїв золота, повна кадила;
27 Молодий бик один, баран один, ягня перволїтне одно на всепаленнє;
28 Козел один на жертву за гріх;
29 А на жертву мирну: волів пара, баранів пятеро, козлів пятеро, ягнят перволїтків пятеро. Се був приніс Єлїаба Гелоненка.
30 На четвертий день князь синів Рубенових, Єлизур Шедеуренко.
31 А приніс його був: один полумисок срібний, вагою сто трийцять секлїв, один кубок срібний, вагою сїмдесять секлїв, по секлеві сьвятинї, обидва повні муки пшеничної, замішаної на олїї, про жертву хлїбну;
32 Чаша одна, вагою десять секлїв золота, повна кадила;
33 Бичок один, баран один, ягня перволїтне одно на всепаленнє;
34 Козел один на жертву за гріх;
35 А на жертву мирну: волів пара, баранів пятеро, козлів пятеро, ягнят перволїтків пятеро. Се приніс Єлизура Шедеуренка.
36 На пятий день князь синів Симеонових, Селуміїль Зуришадаєнко.
37 А приніс його був такий: один полумисок срібний вагою сто трийцять секлїв, один кубок срібний вагою сїмдесять секлїв, по секлеві сьвятинї, обидва повні муки пшеничної, замішаної на олїї, про жертву хлїбну;
38 Чаша одна вагою десять секлїв золота, повна кадила;
39 Бичок один, баран один, ягня однолїтне одно на всепаленнє;
40 Козел один на жертву за гріх;
41 А на жертву мирну: волів пара, баранів пятеро, козлів пятеро, ягнят перволїтків пятеро. Се приніс Селуміїла Зуришадаєнка.
42 На шестий день князь у синів Гадових, Єлеасаф Дегуйленко.
43 А приніс його такий: полумисок срібний один вагою сто трийцять секлїв, кубок один срібний вагою сїмдесять секлїв, по секлеві сьвятинї, обидва повні муки пшеничної, замішаної на олїї, про жертву хлїбну;
44 Чаша одна вагою десять секлїв золота, повна кадила;
45 Бичок один, баран один, ягня однолїтне одно на всепаленнє;
46 Козеня одно на гріхожертву;
47 А на жертву мирну: волів пара, баранів пятеро, козлів пятеро, ягнят перволїтків пятеро. Се приніс Єлеасафа Дегуйленка.
48 На семий день князь синів Ефраїмових, Елїшама Амігуденко.
49 А приніс його такий: полумисок срібний один вагою сто трийцять секлїв, кубок один срібний вагою сїмдесять секлїв, по секлеві сьвятинї, обидва повні муки пшеничної, замішаної на олїї, про жертву хлїбну;
50 Чаша одна вагою десять секлїв золота, повна кадила;
51 Бичок один, баран один, ягня перволїтне одно на всепаленнє.
52 Козел один на жертву за гріх;
53 А про жертву мирну: волів пара, баранів пятеро, козлів пятеро, ягнят перволїтків пятеро. Се приніс Елїшама Амігуденка.
54 На восьмий день князь синів Манассеїних Гамалеїль Педазуренко.
55 А приніс його такий: полумисок срібний вагою сто трийцять секлїв, кубок один вагою сїмдесять секлїв, по секлеві сьвятинї, обидва повні муки пшеничної, замішаної на олїї, про жертву хлїбну;
56 Чаша одна вагою десять секлїв золота повна ладину.
57 Бичок один, баран один, ягня перволїтне одно про всепаленнє;
58 Козел один про жертву за гріх;
59 А про жертву мирну волів пара, баранів пятеро, козлів пятеро, ягнят перволїтків пятеро! Се приніс Гамалеїла Педазуренка.
60 На девятий день князь синів Беняминових, Абидан Гидеонїєнко.
61 А приніс його такий: полумисок срібний один вагою сто трийцять секлїв, кубок один срібний вагою сїмдесять секлїв, по секлеві сьвятинї, обидва повні муки пшеничної, замішаної на олїї, про жертву хлїбну;
62 Чаша одна вагою десять секлїв золота, повна кадила;
63 Бичок один, баран один, ягня перволїтне одно на всепаленнє;
64 Козел один про жертву за гріх;
65 А про жертву мирну: волів пара, баранів пятеро, козлів пятеро, ягнят перволїтків пятеро. Се приніс Абидана Гидеонїєнка.
66 На десятий день князь синів Данових, Ахієзер Амішадаєнко.
67 А приніс його був такий: полумисок срібний один вагою сто трийцять секлїв, кубок срібний один вагою сїмдесять секлїв, по секлеві сьвятинї, обидва повні муки пшеничної, замішаної на олїї, про жертву хлїбну;
68 Чаша одна вагою десять секлїв золота, повна кадила;
69 Бичок один, баран один, ягня перволїтне одно про всепаленнє,
70 Козел один про жертву за гріх;
71 А про жертву мирну: волів пара, баранів пятеро, козлів пятеро, ягнят перволїтків пятеро. Се приніс Ахієзера Амішадаєнка.
72 На одинайцятий день князь синів Ассерових Пагіїль Окраненко.
73 А приніс його був такий: полумисок срібний один вагою сто трийцять секлїв; кубок один срібний вагою сїмдесять секлїв, по секлеві сьвятинї, обидва повні муки пшеничної, замішаної на олїї, про жертву хлїбну;
74 Чаша одна вагою десять секлїв золота; повна кадила.
75 Бичок один, баран один, ягня перволїтне одно про всепаленнє;
76 Козел один про жертву за гріх;
77 А про жертву мирну: волів пара, баранів пятеро, козлів пятеро, ягнят перволїтків пятеро. Се приніс Паліїла Окраненка.
78 На дванайцятий день князь синів Нафталїєвих Агири Енаненка.
79 А приніс його був такий: полумисок срібний один вагою сто трийцять секлїв; кубок один срібний вагою сїмдесять секлїв, по секлеві сьвятинї, обидва повні муки пшеничної, замішаної на олїї, про жертву хлїбну;
80 Чаша одна вагою десять секлїв золота, повна кадила;
81 Бичок один, баран один, ягня перволїтне одно про всепаленнє.
82 Козел один про жертву за гріх;
83 А про жертву мирну: волів пара, баранів пятеро, козлів пятеро, ягнят перволїтків пятеро. Се приношеннє Агири Енаненка.
84 Се дари на посьвят жертівника, в день його помазання від князїв Ізраїля: полумисків срібних дванайцять, кубків срібних дванайцять, чаш золотих дванайцять;
85 Вагою сто трийцять секлїв кожен полумисок срібний і сїмдесять секлїв кожен кубок. Увесь посуд срібний вагою дві тисячі й чотири ста секлїв, по секлеві сьвятинї.
86 Чаш золотих дванайцять, повних кадила, по десять секлїв кожна чаша, по секлеві сьвятинї; всього золота в чашах сто двайцять секлїв.
87 Усієї буйної скотини про всепаленнє було: дванайцять бичків; дванайцять баранів, дванайцять ягнят перволїтків, а до них хлїбні дари; дванайцять козлів про жертву за гріх.
88 А всієї буйної скотини на жертву мирну було двайцять і чотири бичків; крім того шістьдесять баранів, шістьдесять козлів, і шістьдесять ягнят перволїтків. Се посьвятні дари жертівника в день помазання його.
89 І як увійшов Мойсей у громадянський намет розмовляти з ним, так почув голос, що промовляв до його з віка, що на скринї сьвідчення, і спроміж обох херувимів: і промовляв до його.