Лука 22

1 Наближало ся ж сьвято опрісноків, зване пасха.
2 І шукали архиєреї та письменники, як би погубити Його; боялись бо народу.
3 Ввійшов же сатана в Юду, на прізвище Іскариоцького, що був з числа дванайцяти.
4 І пійшовши говорив з архиєреями та воєводами, як Його зрадити їм.
5 І зрадїли вони, й вмовились йому срібла дати.
6 І обіцяв ся, і шукав нагоди, щоб видати Його їм потай народу.
7 Прийшов же день опрісноків, як треба було колоти пасхове ягня.
8 І післав Петра та Йоана, глаголючи: Йдїть та приготовте нам пасху їсти.
9 Вони ж сказали Йому: Де хочеш, щоб приготовити?
10 Він же рече їм: Ось, як увійдете в город, зустріне вас чоловік, глек води несучи. Йдїть слїдом за ним у господу, куди ввійде.
11 І скажіть господареві дому: Каже тобі учитель: Де сьвітлиця, щоб пасху з учениками моїми їсти?
12 І той вам покаже гірницю велику застелену; там приготовте.
13 Пійшовши ж знайшли, як сказав їм, і приготовили пасху.
14 І, як настала година, сїв Він, й дванайцять апостолів з Ним.
15 І рече до них: Бажаннєм забажав я сю пасху їсти з вами, перш нїж прийму муки:
16 глаголю бо вам: Що більш не їсти му її, доки сповнить ся в царстві Божому.
17 І, взявши чашу, й оддавши хвалу, рече: Прийміть се та подїлить собі:
18 глаголю бо вам: Що не пити му вже від плоду винограднього, доки царство Боже прийде.
19 І, взявши хлїб, та оддавши хвалу, переломив, і дав їм, глаголючи: Се єсть тїло моє, що за вас даєть ся. Се чинїть на мій спомин.
20 Так само й чашу після вечері, глаголючи: Ся чаша новий завіт у крові моїй, що за вас пролита буде.
21 Та ось рука зрадника мого зо мною на столї.
22 Син то чоловічий іде, як постановлено наперед, тільки ж горе чоловікові тому, що зрадить Його!
23 І стали вони перепитуватись між собою, хто б з них був, що се має зробити.
24 Постало ж і змаганнє між ними, хто з них здаєть ся бути більшим.
25 Він же рече їм: Царі в поган панують над ними, й ті, що власть над ними мають, добродїями звуть ся.
26 Ви ж не так: тільки ж найбільший між вами нехай буде як найменший, і хто старший - як слуга.
27 Хто бо більший: хто за столом, чи хто послугує? хиба не хто за столом? я ж між вами, як слуга.
28 Ви ж пробували зо мною в спокусах моїх.
29 І я завітую вам, як завітував менї Отець мій, царство,
30 щоб їли й пили за столом моїм у царстві моєму, і сидїли на престолах, судячи дванайцять родів Ізраїлевих.
31 Рече ж Господь: Симоне, Симоне, ось сатана жадав собі вас, щоб просївати, як пшеницю;
32 я ж молив ся за тебе, щоб не поменшала віра твоя, і ти колись, навернувшись, утверди братів твоїх.
33 Він же каже Йому: Господи, з Тобою готов я і в темницю, і на смерть іти.
34 Він же рече: Глаголю тобі, Петре, не запіє сьогоднї півень, перш нїж тричі відречеш ся, що не знаєш мене.
35 І рече їм: Як посилав вас я без сакви, й торбини, й обувя, чи чого недоставало вам? Вони ж казали: Нїчого.
36 Рече тодї їм: А тепер хто має сакву, нехай бере так само й торбину: а хто не має, нехай продасть одежу, та купить меч.
37 Глаголю бо вам, що ще й се написане мусить справдитись на менї: І з беззаконними полїчено його: бо все про мене сповняєть ся.
38 Вони ж сказали: Господи, ось мечів тут два. Він же рече їм: Доволї.
39 І вийшовши пійшов по звичаю на гору Оливну; ійшли ж слїдом за Ним і ученики Його.
40 Прибувши ж на місце, рече їм: Молїть ся, щоб не ввійти в спокусу.
41 А сам відступив од них, так як кинути каменем, і, приклонивши колїна, молив ся,
42 глаголючи: Отче, коли хочеш, мимо неси чашу сю від мене: тільки ж не моя воля, а Твоя нехай буде.
43 Явив ся ж Йому ангел з неба, підкріпляючи Його.
44 І, бувши в смертній боротьбі, ще пильнїще молив ся; був же піт Його як каплї крови, каплючі на землю.
45 І, вставши від молитви, й прийшовши до учеників своїх, знайшов їх сплячих від смутку,
46 і рече їм: Чого спите? уставши молїть ся, щоб не ввійшли в спокусу.
47 Ще ж Він промовляв, ось народ і званий Юда, один з дванайцяти, йшов поперед них, і приступив до Ісуса, поцїлувати Його.
48 Ісус же рече йому: Юдо, цїлуваннєм Сина чоловічого зраджуєш?
49 Бачивши ж ті, що коло Него, до чого доходить, казали Йому: Господи, чи вдарити нам мечем?
50 І вдарив один хтось із них слугу архиєрейського, та й відтяв йому ухо праве.
51 І озвавшись Ісус, рече: Оставте аж до сього. І, приторкнувшись до уха його, сцїлив його.
52 Рече ж Ісус до прийшовших на Него архиєреїв і воєвод, і церковних старших: Як на розбійника ви прийшли з мечами та киями?
53 Як що-дня був я з вами в церкві, не простягали рук на мене; та се ваша година й власть темряви.
54 Узявши ж Його, повели, й привели Його в двір архиєрейський. Петр же йшов слїдом оддалеки.
55 Як же запалили огонь серед двора та посїдали вкупі, сїв і Петр серед них.
56 Побачивши ж Його одна служниця, як сидїв коло сьвітла, й, придивляючись на него, сказала: І сей з Ним був.
57 Він же одрік ся Його, кажучи: Жінко, не знаю Його.
58 А згодя другий, побачивши його, сказав: І ти з них єси. Петр же каже: Чоловіче, нї.
59 І мало що не через одну годину, инший хтось ствердив, кажучи: Справдї і сей з Ним був, бо й Галилеєць він.
60 Каже Петр: Чоловіче, не знаю, що кажеш. І зараз, як ще говорив він, запіяв півень.
61 І обернувшись Господь, поглянув на Петра. І згадав Петр слово Господнє, як глаголав йому: Що перш нїж півень запіє, відречеш ся мене тричі.
62 І вийшовши геть Петр, заплакав гірко.
63 А чоловіки, що держали Ісуса, насьміхались із Него, бючи.
64 І, закривши Його, били в лице Його, та й питали Його, кажучи: Проречи, хто вдарив Тебе.
65 І иншого багато, хуливши, казали на Него.
66 А як настав день, зібралась старшина людська, та архиєреї і письменники, та й повели Його в раду свою, кажучи:
67 Чи Ти єси Христос? скажи нам. Рече ж їм: Коли вам скажу, не піймете віри;
68 коли ж і спитаю вас, не відповісте менї й не відпустите.
69 Від нинї сидїти ме Син чоловічий по правицї сили Божої.
70 І сказали всї: То се Ти Син Божий? Він же до них рече: Ви кажете, що се я.
71 Вони ж сказали: На що нам ще сьвідчення? самі бо чули з уст Його.