Geneza 5

1 Iată cartea neamurilor lui Adam. În ziua când a făcut Dumnezeu pe om, l-a făcut după asemănarea lui Dumnezeu.
2 I-a făcut parte bărbătească și parte femeiască, i-a binecuvântat și le-a dat numele de „om”, în ziua când au fost făcuți.
3 La vârsta de o sută treizeci de ani, Adam a născut un fiu după chipul și asemănarea lui și i-a pus numele Set.
4 După nașterea lui Set, Adam a trăit opt sute de ani; și a născut fii și fiice.
5 Toate zilele pe care le-a trăit Adam au fost de nouă sute treizeci de ani; apoi a murit.
6 La vârsta de o sută cinci ani, Set a născut pe Enos.
7 După nașterea lui Enos, Set a mai trăit opt sute șapte ani și a născut fii și fiice.
8 Toate zilele lui Set au fost de nouă sute doisprezece ani; apoi a murit.
9 La vârsta de nouăzeci de ani, Enos a născut pe Cainan.
10 După nașterea lui Cainan, Enos a mai trăit opt sute cincisprezece ani și a născut fii și fiice.
11 Toate zilele lui Enos au fost de nouă sute cinci ani; apoi a murit.
12 La vârsta de șaptezeci de ani, Cainan a născut pe Mahalaleel.
13 După nașterea lui Mahalaleel, Cainan a mai trăit opt sute patruzeci de ani; și a născut fii și fiice.
14 Toate zilele lui Cainan au fost de nouă sute zece ani; apoi a murit.
15 La vârsta de șaizeci și cinci de ani, Mahalaleel a născut pe Iared.
16 După nașterea lui Iared, Mahalaleel a mai trăit opt sute treizeci de ani; și a născut fii și fiice.
17 Toate zilele lui Mahalaleel au fost de opt sute nouăzeci și cinci de ani; apoi a murit.
18 La vârsta de o sută șaizeci și doi de ani, Iared a născut pe Enoh.
19 După nașterea lui Enoh, Iared a mai trăit opt sute de ani; și a născut fii și fiice.
20 Toate zilele lui Iared au fost de nouă sute șaizeci și doi de ani; apoi a murit.
21 La vârsta de șaizeci și cinci de ani, Enoh a născut pe Metusala.
22 După nașterea lui Metusala, Enoh a umblat cu Dumnezeu trei sute de ani; și a născut fii și fiice.
23 Toate zilele lui Enoh au fost trei sute șaizeci și cinci de ani.
24 Enoh a umblat cu Dumnezeu; apoi nu s-a mai văzut, pentru că l-a luat Dumnezeu.
25 La vârsta de o sută optzeci și șapte de ani, Metusala a născut pe Lameh.
26 După nașterea lui Lameh, Metusala a mai trăit șapte sute optzeci și doi de ani; și a născut fii și fiice.
27 Toate zilele lui Metusala au fost de nouă sute șaizeci și nouă de ani; apoi a murit.
28 La vârsta de o sută optzeci și doi de ani, Lameh a născut un fiu.
29 El i-a pus numele Noe, zicând: „Acesta ne va mângâia pentru osteneala și truda mâinilor noastre, care vin din acest pământ pe care l-a blestemat Domnul.”
30 După nașterea lui Noe, Lameh a mai trăit cinci sute nouăzeci și cinci de ani; și a născut fii și fiice.
31 Toate zilele lui Lameh au fost de șapte sute șaptezeci și șapte de ani; apoi a murit.
32 Noe, la vârsta de cinci sute de ani, a născut pe Sem, Ham și Iafet.