1 Cronici 18

1 După aceea, David a bătut pe filisteni și i-a smerit, și a luat din mâna filistenilor Gatul și satele lui.
2 A bătut pe moabiți, și moabiții au fost supuși lui David și i-au plătit un bir.
3 David a bătut pe Hadarezer, împăratul Țobei, spre Hamat, când s-a dus să-și așeze stăpânirea peste râul Eufratului.
4 David i-a luat o mie de care, șapte mii de călăreți și douăzeci de mii de pedestrași; a tăiat vinele tuturor cailor de trăsuri și n-a păstrat decât o sută de care.
5 Sirienii din Damasc au venit în ajutorul lui Hadarezer, împăratul Țobei, și David a bătut douăzeci și două de mii de sirieni.
6 David a pus o strajă de oști în Siria Damascului. Și sirienii au fost supuși lui David și i-au plătit bir. Domnul ocrotea pe David oriunde mergea.
7 Și David a luat scuturile de aur pe care le aveau slujitorii lui Hadarezer și le-a adus la Ierusalim.
8 David a mai luat multă aramă din Tibhat și din Cun, cetățile lui Hadarezer. Solomon a făcut din ea marea de aramă, stâlpii și uneltele de aramă.
9 Tohu, împăratul Hamatului, a auzit că David bătuse toată oștirea lui Hadarezer, împăratul Țobei,
10 și a trimis pe fiul său Hadoram la împăratul David să-i ureze de bine și să-l laude că a luptat împotriva lui Hadarezer și l-a bătut. Căci Tohu era în război cu Hadarezer. A trimis de asemenea tot felul de vase de aur, de argint și de aramă.
11 Împăratul David le-a închinat Domnului, împreună cu argintul și aurul pe care-l luase de la toate popoarele, de la Edom, de la Moab, de la fiii lui Amon, de la filisteni și de la Amalec.
12 Abișai, fiul Țeruiei, a bătut în Valea Sării optsprezece mii de edomiți.
13 A pus oști de strajă în Edom, și tot Edomul a fost supus lui David. Domnul ocrotea pe David pe oriunde mergea.
14 David a domnit peste tot Israelul și făcea judecată și dreptate tot poporului său.
15 Ioab, fiul Țeruiei, era mai mare peste oștire; Iosafat, fiul lui Ahilud, era scriitor;
16 Țadoc, fiul lui Ahitub, și Abimelec, fiul lui Abiatar, erau preoți; Șavșa era logofăt;
17 Benaia, fiul lui Iehoiada, era căpetenia cheretiților și a peletiților; și fiii lui David erau cei dintâi pe lângă împărat.