1 Cronici 20

1 În anul următor, pe vremea când porneau împărații la război, Ioab a pornit, în fruntea unei puternice oștiri, să pustiască țara fiilor lui Amon și să împresoare Raba. Dar David a rămas la Ierusalim. Ioab a bătut Raba și a nimicit-o.
2 David a luat cununa de pe capul împăratului ei și a găsit-o în greutate de un talant de aur: era împodobită cu pietre scumpe. Au pus-o pe capul lui David, care a luat o mare pradă din cetate.
3 A scos afară pe locuitori și i-a tăiat în bucăți cu ferăstraie, cu securi și cu topoare; tot așa a făcut tuturor cetăților fiilor lui Amon. David s-a întors la Ierusalim cu tot poporul.
4 După aceea, a avut loc o bătălie la Ghezer cu filistenii. Atunci Sibecai, hușatitul, a ucis pe Sipai, unul din copiii lui Rafa. Și filistenii au fost smeriți.
5 A mai fost o bătălie cu filistenii. Și Elhanan, fiul lui Iair, a ucis pe fratele lui Goliat, Lahmi din Gat, care avea o suliță al cărei mâner era ca un sul de țesut.
6 A mai fost o bătălie la Gat. Acolo a fost un om de statură înaltă care avea șase degete la fiecare mână și la fiecare picior, douăzeci și patru de toate, și care se trăgea și el din Rafa.
7 El a batjocorit pe Israel; și Ionatan, fiul lui Șimea, fratele lui David, l-a ucis.
8 Oamenii aceștia erau dintre copiii lui Rafa la Gat. Ei au pierit uciși de mâna lui David și de mâna slujitorilor lui.