Estera 10

1 Împăratul Ahașveroș a pus un bir asupra țării și asupra ostroavelor mării.
2 Toate faptele privitoare la puterea lui și isprăvile lui și amănuntele despre mărimea la care a ridicat împăratul pe Mardoheu, nu sunt scrise în cartea Cronicilor împăraților Mezilor și Perșilor?
3 Căci Iudeul Mardoheu era cel dintâi după împăratul Ahașveroș. El era cu vază între Iudei și iubit de mulțimea fraților săi, căci a căutat binele poporului său și a vorbit pentru fericirea întregului său neam.