Psalmi 105

1 Lăudați pe Domnul, chemați Numele Lui! Faceți cunoscut printre popoare isprăvile Lui!
2 Cântați, cântați în cinstea Lui! Vorbiți despre toate minunile Lui!
3 Făliți-vă cu Numele Lui cel sfânt! Să se bucure inima celor ce caută pe Domnul!
4 Alergați la Domnul și la sprijinul Lui, căutați necurmat fața Lui!
5 Aduceți-vă aminte de semnele minunate pe care le-a făcut, de minunile și de judecățile rostite de gura Lui,
6 sămânță a robului Său Avraam, copii ai lui Iacov, aleșii Săi!
7 Domnul este Dumnezeul nostru: judecățile Lui se aduc la îndeplinire pe tot pământul.
8 El Își aduce aminte totdeauna de legământul Lui, de făgăduințele Lui făcute pentru o mie de neamuri de om,
9 de legământul pe care l-a încheiat cu Avraam și de jurământul pe care l-a făcut lui Isaac;
10 El l-a făcut lege pentru Iacov, legământ veșnic pentru Israel,
11 zicând: „Ție îți voi da țara Canaanului ca moștenire care v-a căzut la sorți.”
12 Pe atunci ei erau puțini la număr, foarte puțini la număr, și străini în țară;
13 mergeau de la un neam la altul și de la o împărăție la un alt popor;
14 dar n-a dat voie nimănui să-i asuprească și a pedepsit împărați din pricina lor.
15 „Nu vă atingeți de unșii Mei – a zis El – și nu faceți rău prorocilor Mei!”
16 A chemat foametea asupra țării și a tăiat orice mijloc de trai.
17 Le-a trimis înainte pe un om; Iosif a fost vândut ca rob.
18 I-au strâns picioarele în lanțuri, l-au pus în fiare,
19 până la vremea când s-a întâmplat ce vestise el și până când l-a încercat cuvântul Domnului.
20 Atunci împăratul a trimis să-i scoată lanțurile, și stăpânitorul popoarelor l-a izbăvit.
21 L-a pus domn peste casa lui și dregătorul tuturor averilor lui,
22 ca să lege după plac pe domnitorii lui și să învețe pe bătrânii lui înțelepciunea.
23 Atunci Israel a venit în Egipt, și Iacov a locuit în țara lui Ham.
24 Domnul a înmulțit pe poporul Său foarte mult și l-a făcut mai puternic decât potrivnicii lui.
25 Acestora le-a schimbat inima, până acolo că au urât pe poporul Lui și s-au purtat mișelește cu robii Săi.
26 A trimis pe robul Său Moise și pe Aaron, pe care-l alesese.
27 Prin puterea Lui, ei au făcut semne minunate în mijlocul lor, au făcut minuni în țara lui Ham.
28 A trimis întuneric și a adus negura, ca să nu fie neascultători la cuvântul Lui.
29 Le-a prefăcut apele în sânge și a făcut să le piară toți peștii.
30 Țara lor a forfotit de broaște, până în odăile împăraților lor.
31 El a zis, și au venit muște otrăvitoare, păduchi pe tot ținutul lor.
32 În loc de ploaie le-a dat grindină și flăcări de foc în țara lor.
33 Le-a bătut viile și smochinii și a sfărâmat copacii din ținutul lor.
34 El a zis și au venit lăcuste, lăcuste fără număr,
35 care au mâncat toată iarba din țară și au mistuit roadele de pe câmpiile lor.
36 A lovit pe toți întâii născuți din țara lor, toată pârga puterii lor.
37 A scos pe poporul Său cu argint și aur, și niciunul n-a șovăit dintre semințiile Lui.
38 Egiptenii s-au bucurat de plecarea lor, căci îi apucase groaza de ei.
39 A întins un nor, ca să-i acopere, și focul, ca să lumineze noaptea.
40 La cererea lor, a trimis prepelițe și i-a săturat cu pâine din cer.
41 A deschis stânca, și au curs ape, care s-au vărsat ca un râu în locurile uscate.
42 Căci Și-a adus aminte de cuvântul Lui cel sfânt și de robul Său Avraam.
43 A scos pe poporul Său cu veselie, pe aleșii Săi în mijlocul strigătelor de bucurie.
44 Le-a dat pământurile neamurilor, și au pus stăpânire pe rodul muncii popoarelor,
45 ca să păzească poruncile Lui și să țină legile Lui. Lăudați pe Domnul!