Psalmi 108

1 (O cântare. Un psalm al lui David.) Gata îmi este inima să cânte, Dumnezeule! Voi cânta, voi suna din instrumentele mele; aceasta este slava mea!
2 Deșteptați-vă, lăută și harpă! Mă voi trezi în zori de zi.
3 Te voi lăuda printre popoare, Doamne, Te voi cânta printre neamuri.
4 Căci mare este bunătatea Ta și se înalță mai presus de ceruri, iar credincioșia Ta, până la nori.
5 Înalță-Te peste ceruri, Dumnezeule, și fie slava Ta peste tot pământul!
6 Pentru ca preaiubiții Tăi să fie izbăviți, scapă-ne prin dreapta Ta și ascultă-ne!
7 Dumnezeu a vorbit în sfințenia Lui: „Voi birui, voi împărți Sihemul, voi măsura Valea Sucot;
8 al Meu este Galaadul, al Meu, Manase; Efraim este întăritura capului Meu, și Iuda, toiagul Meu de cârmuire;
9 Moab este ligheanul în care Mă spăl; Îmi arunc încălțămintea asupra Edomului; strig de bucurie asupra țării filistenilor!”
10 Cine mă va duce în cetatea întărită? Cine mă va duce la Edom?
11 Oare nu Tu, Dumnezeule, care ne-ai lepădat și care nu vrei să mai ieși, Dumnezeule, cu oștirile noastre?
12 Dă-ne ajutor în necaz, căci zadarnic este ajutorul omului.
13 Cu Dumnezeu vom face mari isprăvi; El va zdrobi pe vrăjmașii noștri.