Psalmi 111

1 Lăudați pe Domnul! Voi lăuda pe Domnul din toată inima mea, în tovărășia oamenilor fără prihană și în adunare.
2 Mari sunt lucrările Domnului, cercetate de toți cei ce le iubesc.
3 Strălucire și măreție este lucrarea Lui, și dreptatea Lui ține în veci.
4 El a lăsat o aducere aminte a minunilor Lui, Domnul este îndurător și milostiv.
5 El a dat hrană celor ce se tem de El; El Își aduce pururi aminte de legământul Lui.
6 El a arătat poporului Său puterea lucrărilor Lui, căci le-a dat moștenirea neamurilor.
7 Lucrările mâinilor Lui sunt credincioșie și dreptate; toate poruncile Lui sunt adevărate,
8 întărite pentru veșnicie, făcute cu credincioșie și neprihănire.
9 A trimis poporului Său izbăvirea, a așezat legământul Său în veci; Numele Lui este sfânt și înfricoșat.
10 Frica Domnului este începutul înțelepciunii; toți cei ce o păzesc au o minte sănătoasă, și slava Lui ține în veci.