Psalmi 113

1 Lăudați pe Domnul! Robii Domnului, lăudați, lăudați Numele Domnului!
2 Fie Numele Domnului binecuvântat de acum și până în veac!
3 De la răsăritul soarelui până la apusul lui, fie Numele Domnului lăudat.
4 Domnul este înălțat mai presus de toate neamurile, slava Lui este mai presus de ceruri.
5 Cine este ca Domnul Dumnezeul nostru care locuiește atât de sus?
6 El Își pleacă privirile să vadă ce se face în ceruri și pe pământ.
7 El ridică pe sărac din țărână, înalță pe cel lipsit din gunoi,
8 ca să-i facă să șadă împreună cu cei mari: cu mai marii poporului Său.
9 El dă o casă celei ce era stearpă, face din ea o mamă veselă în mijlocul copiilor ei. Lăudați pe Domnul!