Psalmi 117

1 Lăudați pe Domnul, toate neamurile, lăudați-L, toate popoarele!
2 Căci mare este bunătatea Lui față de noi, și credincioșia Lui ține în veci. Lăudați pe Domnul!