Psalmi 12

1 (Către mai marele cântăreților. De cântat pe harpa cu opt corzi. Un psalm al lui David.) Vino în ajutor, Doamne, căci se duc oamenii evlavioși, pier credincioșii dintre fiii oamenilor.
2 Oamenii își spun minciuni unii altora, pe buze au lucruri lingușitoare, vorbesc cu inimă prefăcută.
3 Nimicească Domnul toate buzele lingușitoare, limba care vorbește cu trufie,
4 pe cei ce zic: „Suntem tari cu limba noastră, căci buzele noastre sunt cu noi: cine ar putea să fie stăpân peste noi?”
5 „Pentru că cei nenorociți sunt asupriți și pentru că săracii gem, acum”, zice Domnul, „Mă scol și aduc mântuire celor obijduiți.”
6 Cuvintele Domnului sunt cuvinte curate, un argint lămurit în cuptor de pământ și curățat de șapte ori.
7 Tu, Doamne, îi vei păzi și-i vei apăra de neamul acesta pe vecie.
8 Pretutindeni mișună cei răi, când domnește ticăloșia printre fiii oamenilor.